Historie školy

Základní umělecká škola Jungmannova 351, Příbram III vznikla v roce 1991 administrativním rozdělením dvou budov jedné školy na dva samostatné subjekty. V tomtéž roce jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na naši žádost obdrželi povolení užívat v názvu školy jméno Antonína Dvořáka, jehož život a dílo jsou úzce spjaty s naším regionem. K datu 1. ledna 1996 získala škola právní subjektivitu zřizovací listinou jako příspěvková organizace města Příbram s názvem 1. základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram. Od 1. dubna téhož roku byla rozhodnutím Školského úřadu Příbram zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s plánovanou kapacitou 430 žáků. 23. května 2007 byl novou zřizovací listinou změněn název školy na Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram.

Škola má také své externí pracoviště na adrese Dlouhá 163, kde probíhá výuka hudební nauky, hudebního oboru, literárně-dramatického oboru a výtvarného oboru.

 

Od školního roku 2020-2021 má škola navýšenou kapacitu na 575 žáků. 

 

Jsme školou, která se dlouhodobě a koncepčně snaží o zachování a zrovnoprávnění všech čtyř uměleckých oborů. Upřednostňujeme klasický styl výuky, poskytujeme však dostatečný prostor prosazování moderních trendů. Naším cílem není pouze připravovat žáky na případnou profesionální uměleckou dráhu, máme na zřeteli i uspokojení potřeb méně nadaných jedinců, které se snažíme vychovávat ke kladnému vztahu ke zvolenému uměleckému oboru. Máme dlouholetou zkušenost, že drtivá většina našich absolventů vyzrává i díky studiu na naší škole v charakterní a bezproblémové osobnosti, kterým se v profesním životě daří uplatnit v různých oborech.

 

Vizí školy je otevřenost novým trendům a informacím v jednotlivých uměleckých oborech a jejich předávání našim žákům. Vycházíme vstříc potřebám a zájmu žáků, tak aby se mohli profilovat v žánru, kterému se chtějí věnovat. Chceme pokračovat v dobré spolupráci s městem Příbram jako zřizovatelem a využívat školní soubory a orchestry při akcích pořádaných v našem regionu. Naší ambicí je být součástí kulturního dění ve městě a okolí a pokračovat v dobré spolupráci s rodičovskou veřejností.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.