Hudební obor

Hudební obor vyučovaný na naší škole poskytuje svým žákům možnost výběru z široké nabídky vyučovaných nástrojů. Na naší škole působí kvalifikovaní pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou. Hudební obor, se může pochlubit vynikajícími absolventy - sólisty ve hře na hudební nástroje. V průběhu let byla přijata na střední a vysoké hudební školy (konzervatoře, hudební pedagogické fakulty, AMU) celá řada žáků, kteří se rozhodli své základní hudební znalosti dále rozšiřovat a zdokonalovat. Našim cílem není pouze žáky připravovat na případnou profesionální uměleckou dráhu, ale podporovat všechny děti, které hudba baví a uspokojuje je.  Upřednostňujeme osobní přístup k jednotlivým žákům, u kterých se snažíme vytvořit pozitivní vztah k danému oboru či ke konkrétnímu hudebnímu nástroji. Při výuce se nebráníme moderním pedagogickým a uměleckým trendům. Rovněž klademe důraz i na komorní a souborovou hru. Děti se mohou stát členy některé ze školních kapel, pěveckého sboru nebo jakéhokoliv jiného menšího či většího hudebního uskupení. Své dovednosti žáci uplatňují na četných koncertech i při významných kulturních událostech města Příbram a regionu. Úspěchy sólistů a souborů často přesahují hranice školy, města a republiky, naposledy na festivalu ve Španělsku. Mimo jiné se děti pravidelně účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů.

 

HUDEBNÍ OBORY ŠKOLY

  • Přípravné studium určeno pro děti od 5 do 7 let
  • 1. stupeň studia určen (I. cyklus) pro žáky ve věku 7 - 14 let
  • 2. stupeň studia určen (II. cyklus) žáky ve věku 15 - 18 let
  • dále je možné pokračovat ve studiu pro dospělé (SPD)

 

 

Klavír, Hudba, Klávesnice, Nástroj

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 

 

 

Hudba, Housle, Hudební Nástroj

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

 

 

Pískat, Hudba, Dechový Nástroj, Nástroj

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

 

 

 

Sponsored image

KYTAROVÉ ODDĚLENÍ

 

 

Mikrofon, Mixér, Kabel, Kabel Mikrofonu

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ

 

 

Sponsored image

ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ

 

 

Hudební Knížka, Noty, Hudební Noty

HUDEBNÍ NAUKY

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.