Úspěch Denisy Bambasové

Denisa Bambasová byla přijata na konzervatoř

Srdečně gratulujeme Denise Bambasové ze třídy pana učitele Tomáše Buriana, která byla přijata na Mezinárodní konzervatoř v Praze na obor herectví. Z tohoto úspěchu máme velikou radost a přejeme mnoho dalších.