Spolupráce škol výtvarného oboru

Již několik let spolupracuje výtvarný obor naší školy se ZŠ 28. října 1, Příbram 7.

Spolupráce probíhá formou„Výtvarného kurzu“, kterého se účastní žáci 8. ročníku tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. ZUŠ poskytuje během kurzu své výtvarné pracovny a vybavení a zajišťuje tak technické zázemí pro žáky základní školy.

        

Výtvarný kurz je zaměřen na poznávání nejznámějších příbramských výtvarníků – Karel Hojden, Hermína Týrlová, František Drtikol a Jan Čáka, přibližuje žákům jejich životy a tvorbu.

Žáci během kurzu pracují různými výtvarnými technikami, fotografují a zkouší si výtvarné aktivity, které nelze v běžné školní výuce realizovat.

 

Součástí kurzu je i návštěva Hornického muzea, dolu Vojtěch a také kreslení v plenéru na Svaté hoře. Poslední částí kurzu je vytváření krátkého animovaného filmu, který žáci vymýšlejí a realizují podle své fantazie a individuálního scénáře.

 

Tímto děkujeme oběma školám a jejich vedení za podporu a vstřícnost a věříme, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

 

Za ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram

Mgr. Petra Volfová Zemanová

 

Za ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Mgr. Alena Smotlachová a Mgr. Hana Vitásková

 

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.