Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2022-2023

Vloženo: 4.4.2021 | Autor: Zdeněk Melín | Zobrazeno: 184174x
Talentová zkouška formou rezervace na konkrétní čas, abychom předešli shromáždění většího počtu osob. U jednotlivých oborů a nástrojů je tabulka s časy, která bude průběžně aktualizována. Již obsazené časy zjistíte kliknutím na konkrétní nástroj či obor. V den konání zápisu prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce/doprovodu a dodržení hygienických zásad v budově školy. POZOR! Pokud je tabulka s časy plná, lze domluvit mimořádný termín.

Koordinátorem zápisu je Bc. Anna Káčerková petruskova.a@zuspb.cz

 

Na tento e-mail napíšete kontaktní informace (jméno žáka, jméno zákonného zástupce, telefon a e-mail). Bude Vám přiděleno pořadové číslo, které bude místo jména zobrazeno v dokumentu s rozpisem pro příslušný obor.

 

Harmonogram zápisu:

PDF souborKlavír, varhany, PHV (Velikost: 108.81 kB) – úterý 17. 5. - čtvrtek 19. 5., 13:00-17:00, učebna č. 5, 7, Krátká 351

PDF souborEKN (klávesové nástroje), elektronické zpracování hudby (Velikost: 85.33 kB) –  pondělí 16. 5. 15:00-17:00, učebna č. 1, Krátká 351

PDF souborKytara, elektrická kytara (Velikost: 96.87 kB) – pondělí 16. 5., úterý 17. 5., 13:00–17:00, učebna č. 6, Krátká 351 

PDF souborBasová kytara, ukulele (Velikost: 83.2 kB) – pátek 20. 5.,14:00-17:00, učebna č. 4, Krátká 351 

PDF souborAkordeon (Velikost: 83.28 kB) – pondělí 16. 5., 14:00-17:00, učebna č. 3, Krátká 351 

PDF souborHousle, violoncello, viola, kontrabas (Velikost: 87.16 kB) – pondělí 16. 5.,14:00–17:00, učebna č. 9, Krátká 351 

PDF souborDechové nástroje (Velikost: 98.21 kB) – středa 18. 5., čtvrtek 19. 5., 13:00–17:00,

učebna č. 3, Dlouhá 163

PDF souborSólový a sborový zpěv (Velikost: 91.06 kB) – středa 18. 5., 13:00–17:00, učebna č. 6, Krátká 351 

PDF souborBicí nástroje (Velikost: 86.94 kB) – pátek 20. 5., 13:00–17:00, učebna č. 8, Krátká 351

PDF souborLiterárně-dramatický obor (Velikost: 94.89 kB) – středa 18. 5., 14:00–18:00,

učebna č. 5, Dlouhá 163

PDF souborTaneční obor (Velikost: 93.68 kB) – čtvrtek 19. 5., 15:00–17:00, učebna č. 3, Krátká 351

PDF souborVýtvarný obor (Velikost: 96.11 kB) – čtvrtek 19. 5., 14:00–17:00, Dlouhá 163

 

Prosíme rodičovskou veřejnost o dodržení těchto termínů. V případě, že tyto termíny není možno dodržet, lze domluvit náhradní termín talentové zkoušky (tel. 318 624 104).

 

Přijímací řízení:

Absolvování přijímacího řízení je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v ZUŠ. Je uskutečněno v předem zveřejněných termínech. Žák je přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, doporučení zkušební komise a na základě kapacitních, personálních, organizačních možnostech školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele školy.

 


 

HUDEBNÍ OBOR:

 

Při talentové zkoušce žák

 • zopakuje rytmické ukázky (tleskání)
 • zazpívá lidovou nebo umělou píseň dle vlastního výběru
 • intonuje předehrané tóny (s klavírem)
 • pohovor s rodičem 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR:

 

 • Do výtvarného oboru mohou být přijímány děti ve věku od 5 let do přípravného ročníku. Talentová zkouška zahrnuje kresbu formátu A4 na téma pohádka nebo jiné podobné téma blízké vnímání dítěte předškolního věku. Na základě krátkého pohovoru s rodiči je možné zkoušku doplnit např. modelováním, nebo jinou dovedností dle informací od rodičů o zájmech a schopnostech dítěte.
 • Uchazeči 7–9 let:
 • přinesou barevný obrázek z představy na téma jejich oblíbených činností, zájmů, četby apod. Mohou též modelovat z keramické hlíny, vystřihovat a nalepovat z papíru či jinak prokázat své tvořivé schopnosti.
 • Uchazeči 10–14 let:
 • přinesou podle předlohy kreslené ovoce, květiny a jiné přírodniny, případně jednoduché předměty, dle charakteru předlohy buď barevně pastelkami, nebo tužkami. Je možné i modelování.
 • Přijímáme i zájemce ve věku 15–18 let, ti se mohou připravovat k talentovým zkouškám na vysoké výtvarné školy (obsah zkoušky bude určen na místě dle pohovoru s uchazečem). Uvítáme ukázky domácích prací k nahlédnutí. Prokázanou kreativní schopnost je však vhodné doplnit pozitivním přístupem ke zkoušce samotné a zájmem uchazečů o zvolený obor.

  

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

 

Uchazeči 6-12 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní motorické schopnosti (koordinační, rytmické, rovnováhové)
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči 13-18 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči studia pro dospělé:

 • motivační pohovor
 • báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 • lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 

 

Přijímací řízení je koncipováno do výuky, uchazeč bude mít příležitost se seznámit s ostatními žáky a se samotným obsahem souboru. Pohovor, během kterého dostane uchazeč prostor k prezentaci svých literárních, výtvarných či jinak uměleckých děl, proběhne pouze za přítomnosti vyučující, ostatních částí budou přítomni stávající žáci.

Své dotazy prosím zasílejte emailem na petruskova.a@zuspb.cz

 

 

TANEČNÍ OBOR:

 

Požadavky pro zkoušky na taneční obor:

 •   rytmizace – zopakování rytmu, dodržení rytmické doby
 •   fyzické předpoklady, pohybová přizpůsobivost
 •   pohovor s rodičem

 

 


 

Kritéria pro přijetí žáka a organizace vzdělávání:

 •   výsledek talentové zkoušky a doporučení zkušební komise
 •   kapacitní, personální a organizační možnosti školy
 •   věk k 1. 9.

 

Organizace výuky:

Výuka žáků podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá ve čtyřech etapách:

 •   v přípravném studiu pro žáky ve věku od 5 let (1 až 2 roky)
 •   v základním studiu I. stupně pro žáky ve věku od 7 let (7 ročníků)
 •   v základním studiu II. stupně pro žáky ve věku od 14 let (4 ročníky)
 •   studium pro dospělé žáci ve věku od 18 let

 

V případě mimořádného talentu lze přijmout dítě mladší pěti let. Nabídka vyučovaných oborů a vyučovacích předmětů závisí na personálním obsazení školy.

Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. (o základním uměleckém vzdělávání).

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.