Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Vloženo: 4.4.2021 | Autor: Zdeněk Melín | Zobrazeno: 168698x
MIMOŘÁDNĚ: Vzhledem k mimořádné situaci proběhne talentová zkouška formou rezervace na konkrétní čas, abychom předešli shromáždění většího počtu osob. U jednotlivých oborů a nástrojů je tabulka s časy, která bude průběžně aktualizována. Již obsazené časy zjistíte kliknutím na konkrétní nástroj či obor. V den konání zápisu prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce/doprovodu a dodržení hygienických zásad v budově školy.

Koordinátorem zápisu je Bc. Anna Káčerková petruskova.a@zuspb.cz

 

Na tento e-mail napíšete kontaktní informace (jméno žáka, jméno zákonného zástupce, telefon a e-mail). Bude Vám přiděleno pořadové číslo, které bude místo jména zobrazeno v dokumentu s rozpisem pro příslušný obor.

 

Harmonogram zápisu:

PDF souborKlavír, varhany, PHV (Velikost: 53.38 kB) – úterý 25. 5., čtvrtek 27. 5., 13:00-17:00, učebna č. 10

PDF souborKytara, elektrická kytara (Velikost: 53.27 kB) – pondělí 24. 5., úterý 25. 5., 13:00–17:00, učebna č. 6

PDF souborBasová kytara (Velikost: 49.92 kB) – pátek 28. 5., 15:00-17:00, učebna č. 7

PDF souborAkordeon (Velikost: 50.46 kB) – pondělí 24. 5., 13:00-17:00, učebna č. 3

PDF souborHousle, violoncello, viola, kontrabas (Velikost: 52.1 kB) – pondělí 24. 5.,14:00–17:00, učebna č. 9

PDF souborDechové nástroje (Velikost: 53.04 kB) – středa 26. 5., čtvrtek 27. 5., 13:00–17:00,

učebna č. 8

PDF souborSólový a sborový zpěv (Velikost: 52.43 kB) – pátek 28. 5., 13:00–17:00, učebna č. 3

PDF souborBicí nástroje (Velikost: 50.61 kB) – pátek 28. 5., 13:00–17:00, učebna č. 8

PDF souborLiterárně-dramatický obor (Velikost: 53.27 kB) – středa 26. 5. 14:00–17:00,

učebna č. 5 v Dlouhé 163

PDF souborTaneční obor (Velikost: 51.47 kB) – středa 26. 5., 14:00–17:00, učebna č. 3

Výtvarný obor – pondělí 24. 5 – pátek 25. 6., zápis probíhá online (zašlete vyplněnou PDF souborpřihlášku (Velikost: 428.01 kB) a 2 obrázky na libovolné téma na email volfovazemanova.p@zuspb.cz)

 

 

Prosíme rodičovskou veřejnost o dodržení těchto termínů. V případě, že tyto termíny není možno dodržet, lze domluvit náhradní termín talentové zkoušky (tel. 318 624 104).

 

Přijímací řízení:

Absolvování přijímacího řízení je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v ZUŠ. Je uskutečněno v předem zveřejněných termínech. Žák je přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, doporučení zkušební komise a na základě kapacitních, personálních, organizačních možnostech školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele školy.

 


 

HUDEBNÍ OBOR:

 

Při talentové zkoušce žák

 • zopakuje rytmické ukázky (tleskání)
 • zazpívá lidovou nebo umělou píseň dle vlastního výběru
 • intonuje předehrané tóny (s klavírem)
 • pohovor s rodičem 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR:

 

 • Do výtvarného oboru mohou být přijímány děti ve věku od 5 let do přípravného ročníku. Talentová zkouška zahrnuje kresbu formátu A4 na téma pohádka nebo jiné podobné téma blízké vnímání dítěte předškolního věku. Na základě krátkého pohovoru s rodiči je možné zkoušku doplnit např. modelováním, nebo jinou dovedností dle informací od rodičů o zájmech a schopnostech dítěte.
 • Uchazeči 7–9 let:
 • přinesou barevný obrázek z představy na téma jejich oblíbených činností, zájmů, četby apod. Mohou též modelovat z keramické hlíny, vystřihovat a nalepovat z papíru či jinak prokázat své tvořivé schopnosti.
 • Uchazeči 10–14 let:
 • přinesou podle předlohy kreslené ovoce, květiny a jiné přírodniny, případně jednoduché předměty, dle charakteru předlohy buď barevně pastelkami, nebo tužkami. Je možné i modelování.
 • Přijímáme i zájemce ve věku 15–18 let, ti se mohou připravovat k talentovým zkouškám na vysoké výtvarné školy (obsah zkoušky bude určen na místě dle pohovoru s uchazečem). Uvítáme ukázky domácích prací k nahlédnutí. Prokázanou kreativní schopnost je však vhodné doplnit pozitivním přístupem ke zkoušce samotné a zájmem uchazečů o zvolený obor.

  

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

 

Uchazeči 6-12 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní motorické schopnosti (koordinační, rytmické, rovnováhové)
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči 13-18 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči studia pro dospělé:

 • motivační pohovor
 • báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 • lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 

 

Přijímací řízení je koncipováno do výuky, uchazeč bude mít příležitost se seznámit s ostatními žáky a se samotným obsahem souboru. Pohovor, během kterého dostane uchazeč prostor k prezentaci svých literárních, výtvarných či jinak uměleckých děl, proběhne pouze za přítomnosti vyučující, ostatních částí budou přítomni stávající žáci.

Své dotazy prosím zasílejte emailem na petruskova.a@zuspb.cz

 

 

TANEČNÍ OBOR:

 

Požadavky pro zkoušky na taneční obor:

 •   rytmizace – zopakování rytmu, dodržení rytmické doby
 •   fyzické předpoklady, pohybová přizpůsobivost
 •   pohovor s rodičem

 

 


 

Kritéria pro přijetí žáka a organizace vzdělávání:

 •   výsledek talentové zkoušky a doporučení zkušební komise
 •   kapacitní, personální a organizační možnosti školy
 •   věk k 1. 9.

 

Organizace výuky:

Výuka žáků podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá ve čtyřech etapách:

 •   v přípravném studiu pro žáky ve věku od 5 let (1 až 2 roky)
 •   v základním studiu I. stupně pro žáky ve věku od 7 let (7 ročníků)
 •   v základním studiu II. stupně pro žáky ve věku od 14 let (4 ročníky)
 •   studium pro dospělé žáci ve věku od 18 let

 

V případě mimořádného talentu lze přijmout dítě mladší pěti let. Nabídka vyučovaných oborů a vyučovacích předmětů závisí na personálním obsazení školy.

Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. (o základním uměleckém vzdělávání).