Kotva
ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram
Rozvrhy
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 20.6.2016 | Autor: admin | Upravil: ZM | Zobrazeno: 7348x

Základní umělecká škola Jungmannova 351, Příbram III vznikla v roce 1991 administrativním rozdělením dvou budov jedné školy na dva samostatné subjekty. V tomtéž roce jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na naši žádost obdrželi povolení užívat v názvu školy jméno Antonína Dvořáka, jehož život a dílo jsou úzce spjaty s naším regionem. K datu 1. ledna 1996 získala škola právní subjektivitu zřizovací listinou jako příspěvková organizace města Příbram s názvem 1. základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram. Od 1. dubna téhož roku byla rozhodnutím Školského úřadu Příbram zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s plánovanou kapacitou 430 žáků. 23. května 2007 byl novou zřizovací listinou změněn název školy na Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram.

 

Jsme školou, která se dlouhodobě a koncepčně snaží o zachování a zrovnoprávnění všech čtyř uměleckých oborů. Upřednostňujeme klasický styl výuky, poskytujeme však dostatečný prostor prosazování moderních trendů. Naším cílem není pouze připravovat žáky na případnou profesionální uměleckou dráhu, máme na zřeteli i uspokojení potřeb méně nadaných jedinců, které se snažíme vychovávat ke kladnému vztahu ke zvolenému uměleckému oboru. Máme dlouholetou zkušenost, že drtivá většina našich absolventů vyzrává i díky studiu na naší škole v charakterní a bezproblémové osobnosti, kterým se v profesním životě daří uplatnit v různých oborech.

 

Vizí školy je otevřenost novým trendům a informacím v jednotlivých uměleckých oborech a jejich předávání našim žákům. Vycházíme vstříc potřebám a zájmu žáků, tak aby se mohli profilovat v žánru, kterému se chtějí věnovat. Chceme pokračovat v dobré spolupráci s městem Příbram jako zřizovatelem a využívat školní soubory a orchestry při akcích pořádaných v našem regionu. Naší ambicí je být součástí kulturního dění ve městě a okolí a pokračovat v dobré spolupráci s rodičovskou veřejností.