Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2020

Vloženo: 19.5.2020 | Autor: Zdeněk Melín | Zobrazeno: 19407x
MIMOŘÁDNĚ: Vzhledem k mimořádné situaci proběhne talentová zkouška formou rezervace na konkrétní čas, abychom předešli shromáždění většího počtu osob. U jednotlivých oborů a nástrojů je tabulka s časy, která bude průběžně aktualizována. Již obsazené časy zjistíte kliknutím na konkrétní nástroj či obor. V den konání zápisu prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce/doprovodu a dodržení hygienických zásad v budově školy. Zároveň prosíme, aby uchazeč vstupoval do budovy školy pouze s vyplněným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Koordinátorem zápisu je Bc. Anna Petrušková petruskova.a@zuspb.cz

 

Na tento e-mail napíšete kontaktní informace (jméno žáka, jméno zákonného zástupce, telefon a e-mail, příp. rovnou vyplněnou přihlášku). Bude Vám přiděleno pořadové číslo, které bude místo jména zobrazeno v dokumentu

s rozpisem pro příslušný obor.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení Externí odkazZDE.

 

Harmonogram zápisu:

PDF souborKlavír, varhany, keyboard, PHV (Velikost: 94.38 kB) – úterý 9. 6., středa 10. 6., 13:00-17:00, učebna č. 10

PDF souborKytara (Velikost: 78.47 kB) – úterý 9. 6., 13:00–17:00, učebna č. 6

PDF souborElektrická kytara, basová kytara (Velikost: 558.77 kB) – pondělí 8. 6., 13:00-17:00, učebna č. 9

PDF souborAkordeon (Velikost: 558.53 kB) - pondělí 8. 6., 13:00-17:00, učebna č. 3

PDF souborHousle, violoncello, viola, kontrabas (Velikost: 80.78 kB) – pondělí 8. 6.,13:00–17:00, učebna č. 5

PDF souborDechové nástroje (Velikost: 89.24 kB) – středa 10. 6., čtvrtek 11. 6., 13:00–17:00, učebna č. 5 

PDF souborSólový a sborový zpěv (Velikost: 82.07 kB) – středa 10. 6., 13:00–17:00, učebna č. 9

PDF souborBicí nástroje (Velikost: 77.92 kB) – pátek 12. 6., 13:00–17:00, učebna č. 8

PDF souborTaneční obor (Velikost: 560.58 kB) – středa 10. 6., 14:00–17:00, učebna č. 3

PDF souborVýtvarný obor (Velikost: 81 kB) – čtvrtek 11. 6., 14:00–17:00, učebna v Dlouhé 163

PDF souborLiterárně-dramatický obor (Velikost: 83.84 kB) – středa 10. 6. 14:00–17:00, učebna v Dlouhé 163

 

Prosíme rodičovskou veřejnost o dodržení těchto termínů. V případě, že tyto termíny není možno dodržet, lze domluvit náhradní termín talentové zkoušky (tel. 318 624 104).

 

Přijímací řízení:

Absolvování přijímacího řízení je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v ZUŠ. Je uskutečněno v předem zveřejněných termínech. Žák je přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, doporučení zkušební komise a na základě kapacitních, personálních, organizačních možnostech školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele školy.

 


 

HUDEBNÍ OBOR:

 

Při talentové zkoušce žák

 • zopakuje rytmické ukázky (tleskání)
 • zazpívá lidovou nebo umělou píseň dle vlastního výběru
 • intonuje předehrané tóny (s klavírem)
 • pohovor s rodičem 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR:

 

 • Do výtvarného oboru mohou být přijímány děti ve věku od 5 let do přípravného ročníku. Talentová zkouška zahrnuje kresbu formátu A4 na téma pohádka nebo jiné podobné téma blízké vnímání dítěte předškolního věku. Na základě krátkého pohovoru s rodiči je možné zkoušku doplnit např. modelováním, nebo jinou dovedností dle informací od rodičů o zájmech a schopnostech dítěte.
 • Uchazeči 7–9 let:
 • přinesou barevný obrázek z představy na téma jejich oblíbených činností, zájmů, četby apod. Mohou též modelovat z keramické hlíny, vystřihovat a nalepovat z papíru či jinak prokázat své tvořivé schopnosti.
 • Uchazeči 10–14 let:
 • přinesou podle předlohy kreslené ovoce, květiny a jiné přírodniny, případně jednoduché předměty, dle charakteru předlohy buď barevně pastelkami, nebo tužkami. Je možné i modelování.
 • Přijímáme i zájemce ve věku 15–18 let, ti se mohou připravovat k talentovým zkouškám na vysoké výtvarné školy (obsah zkoušky bude určen na místě dle pohovoru s uchazečem). Uvítáme ukázky domácích prací k nahlédnutí. Prokázanou kreativní schopnost je však vhodné doplnit pozitivním přístupem ke zkoušce samotné a zájmem uchazečů o zvolený obor.

  

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

 

Uchazeči 6-12 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň
 •  lidová/umělá píseň
 •  základní motorické schopnosti (koordinační, rytmické, rovnováhové)
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči 13-18 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň/monolog (nejlépe vlastní tvorby)
 •  lidová/umělá píseň
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 
 •  improvizace prostřednictvím zapojení do kolektivní činnosti

Uchazeči studia pro dospělé:

 • motivační pohovor
 • báseň/monolog (nejlépe vlastní tvorby)
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 
 •  

Přijímací řízení je koncipováno do výuky, uchazeč bude mít příležitost se seznámit s ostatními žáky a se samotným obsahem souboru. Pohovor, během kterého dostane uchazeč prostor k prezentaci svých literárních, výtvarných či jinak uměleckých děl, proběhne pouze za přítomnosti vyučující, ostatních částí budou přítomni stávající žáci.

Své dotazy prosím zasílejte emailem na petruskova.a@zuspb.cz

 

 

TANEČNÍ OBOR:

 

Požadavky pro zkoušky na taneční obor:

 •   rytmizace – zopakování rytmu, dodržení rytmické doby
 •   fyzické předpoklady, pohybová přizpůsobivost
 •   pohovor s rodičem

 

 


 

Kritéria pro přijetí žáka a organizace vzdělávání:

 •   výsledek talentové zkoušky a doporučení zkušební komise
 •   kapacitní, personální a organizační možnosti školy
 •   věk k 1. 9.

 

Organizace výuky:

Výuka žáků podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá ve čtyřech etapách:

 •   v přípravném studiu pro žáky ve věku od 5 let (1 až 2 roky)
 •   v základním studiu I. stupně pro žáky ve věku od 7 let (7 ročníků)
 •   v základním studiu II. stupně pro žáky ve věku od 14 let (4 ročníky)
 •   studium pro dospělé žáci ve věku od 18 let

 

V případě mimořádného talentu lze přijmout dítě mladší pěti let. Nabídka vyučovaných oborů a vyučovacích předmětů závisí na personálním obsazení školy.

Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. (o základním uměleckém vzdělávání).

Aktuality

Vloženo: 15.12.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 113x | Zatím neupraveno
Hodina hudební nauky bude dne 17. 12. 2019 v čase 16.00-17.35 zrušena z důvodu účasti paní učitelky L. Slámové na Vánoční besídce. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 14.11.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 204x | Zatím neupraveno
Záznamy z koncertů a školních akcí naleznete teď na jednom místě!

Vloženo: 9.11.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 118x | Zatím neupraveno
Hodina hudební nauky bude dne 12. 11. 2019 v čase 16.00-17.35 zrušena z důvodu účasti paní učitelky L. Slámové na Podzimním koncertě. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 4.11.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 143x | Zatím neupraveno
Přijďte se podívat na žáky literárně-dramatického oboru na Malou scénu příbramského divadla.

Vloženo: 31.10.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 189x | Zatím neupraveno

Vloženo: 31.10.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 186x | Zatím neupraveno

Vloženo: 3.10.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 220x | Zatím neupraveno
Hrajeme v Lázu, stavíte se?

Vloženo: 8.9.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 378x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, schůzka PHV se koná ve středu 11.9.2019 v 16.00 hod v budově v Dlouhé ulici. Zápis do HN probíhá ve dnech 10. a 11.9.2019 a rozvrh hodin HN je pro tento školní rok stejný jako byl v minulém školním roce.

Vloženo: 2.7.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 262x | Zatím neupraveno
Provoz školy v době letních prázdnin

Vloženo: 26.6.2019 | Autor: Anna Petrušková | Zobrazeno: 317x | Zatím neupraveno
Od září 2019 se mění výše školného, informujte se prosím v záložce Informace o studiu -> Ceník školného. Po obdržení platebních údajů zasílejte platby pouze za jednotlivá pololetí, nelze platit předem. Děkujeme za pochopení!

Celkem: 75 článků

14. listopad – Žákovský koncert

Vloženo: 13.11.2017 | Autor: Zdeněk Melín | Zobrazeno: 112778x | Zatím neupraveno
Zveme vás na žákovský koncert v sále naší ZUŠ od 17 hodin.